Blog > Komentarze do wpisu
Serwetki szydełkowe (98,99,100)

!00 serwetek mojej mamy, świetny wynik:)

A tutaj wszystkie razem

-------------------

Dziękuję za miłe i ciepłe słowa:)

------------------

piątek, 06 kwietnia 2018, lorena24

Polecane wpisy

Komentarze
2018/06/17 15:08:44
Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk przedstawili projekt, który ma podnieść poziom [a=www.kpdwiejak.pl/windykacja-terenowa]windykacji świadczeń alimentacyjnych[/a]. Jednym z postulatów jest aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych.

Zaprezentowany projekt ma na celu realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 r. dokumencie Przegląd systemów wsparcia rodzin". To kolejny krok ku poprawie poziomu ściągalności alimentów, w tym alimentów na dzieci od ich rodziców.

Choć ściągalność [a=www.kpdwiejak.pl/]należności budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosła z niecałych 13 % w 2015 r. do 24,9% w 2017 r., to jej poziom w dalszym ciągu uznaje się za niesatysfakcjonujący.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie to m. in.:

- Skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych.
- Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł.
- Umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych.
- Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego.
- Skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami.
- Większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego.
- Środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przeznaczane na wzmocnienie egzekucji.
- Większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy na czarno".

"Projekt zostanie w najbliższych dniach skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych" - poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

KPD Wiejak od lat specjalizuje się w windykacji alimentów. Chcesz wiedzieć więcej? Nasze biuro znajdziesz w Warszawie przy ul. Puławskiej 538. Skontaktuj się z nami: [a=www.kpdwiejak.pl/]http://www.kpdwiejak.pl/[/a]